Förskolan

Fjärilen

Förskolan Fjärilen

- en förskola med det lilla extra

Värdegrund och hållbarhet i förskolan

Fjärilens värdegrund kan sammanfattas med begreppen trygghet, glädje, lek och lärande. Vårt mål är att dessa begrepp ska prägla allt vi gör i förskolan.


HT 2024

Vi kommer att jobba mycket kring vårt värdegrundsarbete under läsåret 2024/2025. Vi kommer att få utbildningar kring arbete med självkänsla och bemötande och vi kommer också att utbilda en pedagog som barnrättsstrateg under höstterminen.


Allas lika värde

Fjärilen är en plats som främjar barnens självständighet, självkänsla och sociala kompetens.

 

Vår förskola präglas av inkludering och gemenskap, där alla barn ska få utrymmet att utveckla sin egen identitet. Hos oss ska alla barn, vårdnadshavare och pedagoger känna sig välkomna, respekterade och sedda. Vi vet att olikheter berikar och att vi i mötet med varandra utvecklas och lär tillsammans. Vi tror på positiv förstärkning och arbetar aktivt för att alla ska känna sig värdefulla. 


Vi jobbar med jämställdhet och genus, vilket innebär att vi arbetar för att alla barn ska ha samma möjligheter och rättigheter att utveckla sina intressen och förmågor.

Barn studerar tillsammans

Rektorns vision

 

Min vision för förskolan Fjärilen är att den ska genomsyras av trygga och stärkande möten med och mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.


Jag tror på människors inre drivkraft och att alla alltid gör så gott de kan. Jag tror också på att vi formas i alla möten, blir till i mötet med varandra. Förskolans vardag ska därför kännetecknas av positiva förväntningar och förstärkningar i alla möten.


Färre barn på avdelningarna och högre personaltäthet är något som utmärker förskolan Fjärilen.


Mina medarbetare och jag strävar efter att erbjuda en förskola där barn, vårdnadshavare och kollegor vill vara för att leka, lära och utvecklas tillsammans!


Kom och utforska världen med oss!


/Galatia Årebrand

Förskolan Fjärilens logga med blå fjäril

Hållbarhet för att vårda varandra och våra resurser

Copyright © Alla rättigheter förbehållna