Förskolan

Fjärilen

Förskolan Fjärilen

- en förskola med det lilla extra

Så här ansöker ni till Fjärilen

Ansökan

Ansökan görs via kommunens hemsida.


För att ställa er i kö till vår förskola gå in här:


Loggar in med bank-id och välj vilken förskola du vill ställa ditt barn i kö till. Det går att välja upp till 5 förskolor att ställa sig i kö till.


Kontakt på kommunen

Placeringsassistent Maria Forsberg

Tel: 090-161787


Samma kostnad som för kommunala förskolor

Kostnaden för förskoleplats hos oss är densamma som för kommunala förskolor. Det är kommunen som sköter köerna, placeringarna och debiteringen.


Förtur

Vi beviljar syskonförtur om man har syskon på Fjärilen.


Vi kan bevilja förtur för barn i behov av särskilt stöd i form av förskola som behöver plats mer akut. 


Vi kan också bevilja förtur för familjer som av synnerliga skäl behöver plats  akut.

Barn håller höstblad

Glädje, trygghet och lärande

Copyright © Alla rättigheter förbehållna